Nyheter og aktuelt

Teaserbilde

Ostehøvelens historie

“Skjær pent av osten”, stod det på ostefatene i gamle dager. Det var det som var utgangspunktet for at Thor Bjørklund, Lillehammer, utviklet ostehøvelen.

Les mer om Ostehøvelens historie

Teaserbilde

Antall innvandrere

Ny i indre Skandinavia dokumenterer nyere innvandring til Oppland, Hedmark, Akershus, Värmland og Dalarna. Det bygges opp et forskningsmateriale på tvers av fylker og landegrenser.

Les mer om Antall innvandrere

Teaserbilde

Gudbrandsdal Pelsdyralslag

Pelsdyralslagene i regionen blir omorganisert. Gudbrandsdal Pelsdyralslag deles i to. Medlemmer nord for Vinstra går sammen med Oppdal og Nord-Østerdalen med stiftelsesmøte 02.02.2010.

Les mer om Gudbrandsdal Pelsdyralslag

Teaserbilde

Mesna Bruk 200 år

Over hele landet markeres grunnlovsjubileet i år. I Lillehammer-regionen betyr 1814 også etableringen av et viktig industrianlegg, det som skulle bli Mesna Brug. 26. juli 1814 undertegnet eieren av Lysgaard, Erich Iversen Lysgaard et skjøte som overdro området ovenfor Mesna Bru til Peder Erichsen Bue.

Les mer om Mesna Bruk 200 år

Teaserbilde

Ny i indre Skandinavia

Prosjektet er på mange måter en videreføring av vårt tidligere prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland. Migrasjon berører de fleste land i verden. Kunnskap om migrasjon gir et godt grunnlag for samfunnsplanlegging.

Les mer om Ny i indre Skandinavia

Teaserbilde

Pris til arkivets medarbeider

Monika Sokol-Rudowska fra Polen og Gausdal har fått pris for sin forskningsjobb i Norge. Monika jobber ved Opplandsarkivet avdeling Maihaugen med å dokumentere polsk innvandring til Norge. Hun forsker både på de historiske linjene og dagens polske innvandring.

Les mer om Pris til arkivets medarbeider

Flere sider: 123