Arkiver og samlinger

Teaserbilde

O. A. Ruuds opptegnelser

Ole Andreassen Ruud var småbrukersønn fra Tamburstua i Roterudbygda i Fåberg. Han ble født der 20. august 1859 og vokste opp der sammen med sine foreldre og søsken. I ung alder gikk han underoffiserskolen i Fredrikshald (Halden) og var en periode assistent for lensmannen i Fåberg.

Les mer om O. A. Ruuds opptegnelser

Teaserbilde

Tingbøker for Fåberg

Vi har transkribsjoner av en lang rekke av bygdetingene som er holdt i Fåberg fra de eldste fra 1664 og fremover. Dette er ordrette avskrifter fra de originale tingbøkene for Sør-Gudbrandsdal med det tillegget at vi har delt hvert enkelt ting inn i avsnitt med en beskrivende overskrift for hver enkelt sak som var oppe på tinget.

Les mer om Tingbøker for Fåberg

Teaserbilde

Hattestadmanuskriptene

Folkehøyskolelærer Aksel Hattestad fra Vingrom laget i 1962-1963 manuskripter til et bokverk om gardene i Fåberg. Dette ble aldri utgitt, men hans maskinskrevne manuskripter finnes fortsatt i Fåberg Historielags arkiv her hos oss.

Les mer om Hattestadmanuskriptene

Teaserbilde

Peder Olsen Megrund

Peder Olsen Megrund ble født i 1840 i Espedalen i Vestre Gausdal. Han var sogneprest i Loppa og Tromsøysund i Nord-Norge og senere i Skoger i Buskerud.

Les mer om Peder Olsen Megrund

Teaserbilde

Christen Henriksen Pram – A-00095

Christen Henriksen Pram (04.09.1756 – 28.11.1821) var født på Lesja i Gudbrandsdalen. Faren, Hans Fredrik Pram var kapellan av dansk opprinnelse, moren Olava Maria, født de Stockfleth, var norsk prestedatter.

Les mer om Christen Henriksen Pram – A-00095

Teaserbilde

Laget egen ordbok

Bosniske Muslija Bojicic var en eldre mann da han i 1996 kom til Øyer på familiegjenforening. Han følte seg innimellom litt ensom, fordi han ikke kunne det norske språket. Men 70-åringen ga seg ikke så lett.

Les mer om Laget egen ordbok

Flere sider: 12345678