Kontakt og informasjon

Adresse / Address:

Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Maihaugvn. 1
2609 Lillehammer

Telefon / Phone: (+47) 954 62 026
E-post / E-mail: 

Åpent / Opening hours:

Tirsdag /Tuesday kl. 08.00 - 15.30 (8.00 a.m. - 3.30 p.m.)

Arkivet holder stengt tirsdag 27.12.2016.

Du finner oss i Salvesengården i Bysamlingen på Maihaugen. Arkivet er avmerket på kartet.

Kart over Byavdelingen på Maihaugen