Slektsforskning

Opplandsarkivets avdeling på Maihaugen dekker kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Dersom du gransker slekt i Gudbrandsdalen, og spesielt i en av disse kommunene har vi mye materiale og hjelpemidler du kan ha nytte av.

Her er en oversikt over forskjellige typer kilder som er tilgjengelig på vår lesesal.

 • Leseapparater for film og filmkort, med kopieringsmuligheter
 • Datamaskin tilkoblet Internett til bruk for gjester
 • Kirkebøker på film for hele Gudbrandsdalen
 • Kirkebøker i avskrift for en del kommuner
 • Arveskifter på film for hele dalen
 • Arveskifteregister på kort for hele dalen
 • Panteregister og pantebøker på film for hele dalen (fram til ca. 1850)
 • Tingbøkene for hele dalen på film (fram til ca. 1805). Endel av tingbøkene for Fåberg har vi lagt ut i transkribert form (se menyen til høyre).
 • Alle de store folketellingene fra 1664 til 1900, både på film og i datautskrifter
 • Matrikler for hele dalen fra 1661 til 1904, delvis på filmkort, delvis på papir
 • Aksel Hattestads manuskript om gårder og slekter i Fåberg
 • Amerikabrev fra hele dalen
 • Emigrantprotokoller på film fra flere havner i Norge
 • Alfabetiske lister over utvandrere fra Gausdal og Fåberg (her også med arkivkort på hver person)
 • Arkivene etter flere kjente slektsgranskere fra Gudbrandsdalen, for eksempel Engebret Hougen, Kristen Voldbakken, Leif Midthaug og Tor Ile
 • Arkivene til Øyer Historielag og Fåberg Historielag
 • Arkivene etter mange lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner, til sammen ca. 1100
 • Lokalhistorisk litteratur
 • Norsk Slektshistorisk Tidsskrift
 • Gudbrandsdal Slektshistorielags Tidskrift (Gudbrand)
 • Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift
 • Diplomatarium Norvegicum på filmkort

I tillegg til dette har vi massevis av andre spennende og interessante arkiver og kildematerialer, både originalmateriale og bearbeidet materiale. Vi har også god lokalkunnskap i Sør-Gudbrandsdalen og et personale som behersker gotisk håndskrift. Dessuten har vi tid til å tre støttende til med råd og hjelp dersom du skulle trenge det, både når det gjelder vanskelig skrift og på andre måter.
Velkommen til oss!