Kjære svigerfader

Litt av samlingen med brev fra Elstad til LundgårdI arkivet fra Nordre Jørstad gård i Fåberg (A-01151) ligger det en brevsamling fra 1800-tallet. Opprinnelige kommer denne samlingen fra Lundgård i Fåberg, men har nok kommet til Nordre Jørstad som arvegods eller medgift. Brevsamlingen dekker årene 1844 til 1862 og med noen få unntak er alle brevene skrevet av Jørgen Olsen Elstad (1816-1896) i Ringebu til hans svigerfar Christian Olsen Lundgård (1788-1870) i Fåberg. Jørgen Elstad ble gift med Karen Christiansdatter Lundgård (1818-1885) i Fåberg i 1846 og brevene begynner altså allerede før de ble gift. Det går frem av brevene at det også har gått mange brev den andre vegen, fra Christian Lundgård til svigersønnen på Elstad, men disse brevene har vi dessverre ikke. Du kan lese alle brevene ved å følge lenken nedenfor.

Brev fra Jørgen Olsen Elstad til Christian Olsen Lundgård (pdf – 609KB)

Regning fra Rigshospitalet angående Anne Kristiansdatter Lundgårds (f. 1816) opphold der i 1831